Gdje se nalazimo?

 

Dobrodošli u Istru,

na Jadran podno Alpa, najbliži Mediteran središnjoj Evropi. Ovaj srcoliki minijaturni svijet i najveći poluotok Jadranskog mora presijeca 45. paralela podcrtavajući idilični geografski položaj - onaj s četiri pravilno raspoređena godišnja doba, proljeća bujnog zelenilom i rujne jeseni, ugodnih ljeta i blagih zima ...